Stressin idarə olunması

Stress iş və ya şəxsi həyatımızda məhsuldarlığın azalmasına, işgüzar münasibətlərin zəifləməsinə, qərar vermə çətinliklərinin yaşanılmasına səbəb ola bilir . Stressiz həyat mümkün deyil, önəmli olan, stressin səbəbini tapıb, stressi uğura çevirəcək əsas qaydaların öyrənilməsidir . “Stressin idarə olunması” təlimi, stressin aşkarlanmasına, iş və şəxsi həyatımıza təsirini azaltmaq və hayatımızdakı stress mənbələrini nəzarət altında saxlamaq üçün nəzərdə tutulur.

Təlim proqramı əhatə edir:

 • -Stress nədir?
 • -Pozitiv stres
 • -Stresin əlamətləri
 • -Stresin nəticələri
 • -Stres və şəxsiyyət tipləri
 • -Stres zamanı edilən yanlışlar
 • -Şirkət və ya qurumda stres amilləri
 • -Stresə yanlış həllər
 • -Stresin idarə olunması mexanizmləri
 • -Şirkət və ya qurumdaxili tədbirlər
 • -Fərdi tədbirlər
 • -Streslə mübarizədə effektli texnikalar