Təlimçilər üçün təlim

Müasir biznesin tələblərindən biri də əməkdaşlar üçün daimi təlimlərin keçirilməsini təmin etməkdi. Təlim prosesində təlimçi nələrə diqqət etməlidi?, təlimin gedişatının tənzimlənməsi necə həyata keçirilməlidir? Ümumiyyətlə təlim üçün hazırlıq prosesi necə getməlidir? və s. təlimçilər üçün əsas yaranan suallardır. Bu təlimimiz bu kimi sualların aradan qalxması üçün ən yaxşı seçimdir.

Təlim proqramı əhatə edir:

 • -Təlim nədir?
 • -Təlimçi kimdir?
 • -Təlimçi ilə müəllimin fərqi?
 • -Böyüklərlə kiçiklərin öyrənməsi arasındakı fərqlər
 • -Öyrənmə stillərinin təyini
 • -Təlimin mərhələləri və metodları
 • -Təlimin planlanması
 • -Təlimə hazırlıq mərhələsi
 • -Təqdimat hazırlama
 • -Təlimçilik bacarıqları
 • -Peşəkar təlimçi xüsusiyyətləri
 • -Təlimin keçirilməsi mərhələsi
 • -Təlimçinin bədən dili və səs tonu
 • -Təlimçinin motivasiyası
 • -Təlim zamanı konfliktlərin idarə olunması
 • -Suallarla işləmə bacarığı
 • -Təlim canavarları ilə davranış formaları
 • -Vəsaitlərdən istifadə
 • -Təlimin qiymətləndirilməsində əsas meyarlar