Vaxtın idarə olunması

Vaxtın düzgün bölünməsi və iş gününün ardıcıl təşkil olunması  uğura yüksəlməyin  şərtlərindən ən vaciblərindəndir. Biz, teztez özümüzə suallar veririk: öz işlərini necə düzgün planlaşdırmaq, özünü və vaxtını təşkil etmək və qoyulan məqsədlərə nə cür çatmaq olar? Bu təlim, bu və  bir çox digər suallara cavab tapmaqda yol göstərəcək, həmçinin öz gününü effektli şəkildə planlaşdırmağı öyrədəcək.

Təlimin proqramı

Təlim proqramı əhatə edir:

  • -Zamanın önəmi
  • -Yalnış zaman idarə edilməsi nədir?
  • -Zaman tələləri
  • -Zaman oğruları
  • -Missiya və hədəf müəyyənləşdirmə
  • -Məhsuldarlıq üçün düzgün zaman idarə olunmasının əhəmiyyəti
  • -Zamanın idarə olunma texnikaları
  • -Zamanın düzgün idarə olunmasının əhəmiyyəti