Effektiv ünsiyyət texnikaları

Danışıqlarda ünsiyyətin təsirli və səmərəli olması üçün bir neçə əsas məqam diqqət yetirmək lazımdır. Bu zaman ünsiyyətiniz qarşılıqlı anlaşma şəkilində baş tutacaq və siz ünsiyyətdən gözlədiyiniz nəticəni əldə edə biləcəksiniz. Ünsiyyət texnikalarından effektiv istifadə olunması müştəri məmnuniyyəti üçün ən vacib məqamlardan biridir.

Təlim proqramı əhatə edir:

 • -İş həyatında ünsiyyətin önəmi
 • -İnsanlararası ünsiyyətin inkişaf etdirilməsi
 • -Ünsiyyət prosesində rolun təyini
 • -Effektli ünsiyyət bacarığı
 • -Yaxşı dinləyici kimdir?
 • -Bədən dili və səs tonundan düzgün istifadə
 • -Ünsiyyətdə əks-əlaqənin önəmi
 • -Ünsiyyətə mane olan amillər
 • -Razı salma yolları
 • -Dinləmə və izah etmə bacarığı
 • -Düzgün sual vermə texnikaları
 • -Empatiya hissinin inkişaf etdirilməsi
 • -Komandanın formalaşmasına mane olan ünsiyyət əksiklikləri