Münaqişələrin idarə olunması

İşgüzar mühitdə münaqişəli halların yaranması onu idarə etməyə çalışan şəxslərin ciddi şəkildə enerji və vaxtlarının itməsinə və ümumilikdə iş keyfiyyətində müəyyən dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Fərdlərarası fəqrliliklər, fərqli məqsədlər, fərqli reaksiyalar, insanların hadisələri fərqli qiymətləndirmələri, qavrama fərqlilikləri, problemlərə yanaşma fərqlilikləri və s. münaqişəli halların yaranmasının əsas səbəbləridir.

Təlim proqramı əhatə edir:

  • -Konflikt nədir?
  • -Qurumda konfliktlərin yaranma səbəbləri
  • -Konflitlərin qurum üçün zərərləri və faydaları
  • -İş mühitində konfliktin növləri
  • -Konflikt zamanı yaranan hisslərin kontrolu; qəzəb
  • -Qurumdaxili konfliktlərin idarə olunma strategiyaları
  • -Konflikti iş birliyinə çevirmə
  • -Konfliklərin idarə olunmasında insanlararası ünsiyyət bacarıqları